Proszę o podanie poprawnej formyodmiany w zaproszeniach (Mianownika i Biernika l. poj. i l. mn.) następujących nazwisk: Worek, Grobelna, Tylutki, Kloch, Kucal, Chrzan, Zdziebło, Jaroch, Cieplińska, Ochał, Rogóż, Oleś, Susik, Ukarma, Filipek, Kozioł, Baran, Kmieć, Toś, Borek, Harchut, Kołodziej, Jaremus, Draus, Berlik, Wiater, Pacia, Wójcik.

 

M: Pan Grobelny, Pani Grobelna, Państwo Grobelni

B: Pana Grobelnego, Panią Grobelną, Państwa Grobelnych

M: Pan Tylutki, Pani Tylutka, Państwo Tylutcy

B: Pana Tylutkiego, Panią Tylutką, Państwa Tylutkich

M: Pan Kloch, Pani Kloch, Państwo Klochowie

B: Pana Klocha, Panią Kloch, Państwa Klochów

M: Pan Kucal, Pani Kucal, Państwo Kucalowie

B: Pana Kucala, Panią Kucal, Państwa Kucalów

M: Pan Chrzan, Pani Chrzan, Państwo Chrzanowie

B: Pana Chrzana, Panią Chrzan, Państwa Chrzanów

M: Pan Zdziebło, Pani Zdziebło, Państwo Zdziebłowie

B: Pana Zdziebłę, PaniąZdziebłę, Państwa Zdziebłów

M: Pan Jaroch, Pani Jaroch, Państwo Jarochowie

B: Pana Jarocha, Panią Jaroch, Państwa Jarochów

M: Pan Ciepliński, Pani Cieplińska, Państwo Cieplińscy

B: Pana Cieplińskiego, Panią Cieplińską, Państwa Cieplińskich

M: Pan Ochał, Pani Ochał, Państwo Ochałowie

B: Pana Ochała, Panią Ochał, Państwa Ochałów

M: Pan Rogóż, Pani Rogóż, Państwo Rogożowie

B: Pana Rogoża, Panią Rogóż, Państwa Rogożów

M: Pan Oleś, Pani Oleś, Państwo Olesiowie

B: Pana Olesia, Panią Oleś, Państwa Olesiów

M: Pan Susik, Pani Susik, Państwo Susikowie

B: Pana Susika, Panią Susik, Państwa Susików

M: Pan Ukarma, Pani Ukarma, Państwo Ukarmowie

B: Pana Ukarmę, Panią Ukarmę, Państwa Ukarmów

M: Pan Filipek, Pani Filipek, Państwo Filipkowie

B: Pana Filipka, Panią Filipek, Państwa Filipków

M: Pan Kozioł, Pani Kozioł, Państwo Koziołowie/Kozłowie

B: Pana Kozioła/Kozła, Panią Kozioł, Państwa Koziołów/Kozłów

M: Pan Baran, Pani Baran, Państwo Baranowie

B: Pana Barana, Panią Baran, Państwa Baranów

M: Pan Kmieć, Pani Kmieć, Państwo Kmieciowie

B: Pana Kmiecia, Panią Kmieć, Państwa Kmieciów

M: Pan Toś, Pani Toś, Państwo Tosiowie

B: Pana Tosia, Panią Toś, Państwa Tosiów

M: Pan Borek, Pani Borek, Państwo Borkowie

B: Pana Borka, Panią Borek, Państwa Borków

M: Pan Harchut, Pani Harchut, Państwo Harchutowie

B: Pana Harchuta, Panią Harchut, Państwa Harchutów

M: Pan Kołodziej, pani Kołodziej, Państwo Kołodziejowie

B: Pana Kołodzieja, Panią Kołodziej, Państwa Kołodziejów

M: Pan Jaremus, Pani Jaremus, Państwo Jaremusowie

B: Pana Jaremusa, Panią Jaremus, Państwa Jaremusów

M: Pan Draus, Pani Draus, Państwo Drausowie

B: Pana Drausa, Panią Draus, Państwa Drausów

M: Pan Berlik, Pani Berlik, Państwo Berlikowie

B: Pana Berlika, Panią Berlik, Państwa Berlików

M: Pan Wiater, Pani Wiater, Państwo Wiaterowie/Wiatrowie

B: Pana Wiatra, Panią Wiater, Państwa Wiaterów/Wiatrów

M: Pan Pacia, Pani Pacia, Państwo Paciowie

B: Pana Pacię, Panią Pacię, Państwa Paciów

M: Pan Wójcik, Pani Wójcik, Państwo Wójcikowie

B: Pana Wójcika, Panią Wójcik, Państwa Wójcików.

 

Powyższe formy odmiany są zgodne z normą ogólną języka polskiego, jednak mogą wystąpić inne warianty deklinacyjne (niektóre z nich zostały podane), które opierają się na tradycji lokalnej lub rodzinnej.

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2013, godz. 11:42 - Natalia Sosnowska