Mam pytanie dotyczące odmiany nazwiska Pawuska. Dwa pokolenia temu nazwisko zostało zmienione z formy przymiotnikowej Pawuski na Pawuska. Obecnie zarówno forma męska jak i żeńska zakończona jest na -ska. Stąd problem jak nazwisko odmieniać. Moim zdaniem, w liczbie pojedynczej obie formy odmieniają się tak samo. Nie jestem przekonana co do podanych przeze mnie form odnoszenia się do państwa Pawusków (bądź Pawuskich) - (M. Pawuska, Pawuskowie, D. Pawuski, Pawusków, C. Pawusce, Pawuskom, B. Pawuskę, Pawusków, N. Pawuską, Pawuskami, Ms. Pawusce, Pawuskach, W Pawuska, Pawuskowie).

Dodatkowy problem to odmiana żeńskiej formy, która wciąż sugeruje typową przymiotnikową odmianę. Przed zmianą mówiło się o pani Pawuskiej (a nie jak obecnie, o pani Pawusce). Może obie formy są poprawne?

 

Dawniej nazwisko odmieniało się jak przymiotnik. W liczbie pojedynczej rodzaj męski odnosił się do mężczyzn, a żeński – do kobiet. W liczbie mnogiej formy męskoosobowe odnosiły się zarówno do mężczyzn, jak i do par małżeńskich, a niemęskoosobowe – do kobiet. W rodzaju męskim l. poj. nazwisko odmieniało się zatem w następujący sposób: M., W. pan Pawuski, D., B. pana Pawuskiego, C. panu Pawuskiemu, N., Msc. z panem, o panu Pawuskim, w rodzaju męskoosobowym l. mn.: M. W. panowie, państwo Pawuscy, D. B. Msc. panów, państwa, o panach, o państwu Pawuskich, C. panom, państwu Pawuskim, N. panami, państwem Pawuskimi; w rodzaju żeńskim: M., W. pani Pawuska, D., C., Msc. (o) pani Pawuskiej, B. N. panią Pawuską, w rodzaju niemęskoosobowym l. mn.: M., B., W. panie Pawuskie, D., Msc. pań, o paniach Pawuskich, C. paniom Pawuskim, N. paniami Pawuskimi.

 

Obecnie, po zmianie deklinacji na rzeczownikową, w l. poj. odmiana wygląda tak samo w stosunku do mężczyzn i do kobiet, a więc: M., W. pan, pani Pawuska, D. pana, pani Pawuski, C., Msc. (o) panu, (o) pani Pawusce, B. pana, panią Pawuskę, N. panem, panią Pawuską. W liczbie mnogiej jest jednak różnica: w odniesieniu do mężczyzn i par małżeńskich mamy następującą odmianę: M., W. panowie, państwo Pawuskowie, D., B. panów, państwa Pawusków, C. panom, państwu Pawuskom, N. panami, państwem Pawuskami, Msc. o panach, o państwu Pawuskach; w odniesieniu do kobiet: M., B., W. panie Pawuski, D. pań Pawusek, C. paniom Pawuskom, N. paniami Pawuskami, Msc. o paniach Pawuskach.

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2013, godz. 21:50 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn