Czy poprawne jest sformułowanie "Rozpoczniemy teraz dyskusję odnośnie kwestii, którą Pani poruszyła".

 

W podanym zdaniu sformułowanie  dyskusja odnośnie kwestii wymaga korekty z dwóch powodów.

Po pierwsze, konstrukcja odnośnie czegoś jest piętnowanym przez wydawnictwa poprawnościowe rusycyzmem o urzędowym nacechowaniu, który stosunkowo często, niestety, pojawia się też w innych odmianach języka. Poprawny wariant tego zapożyczenia w odmianie urzędowej to odnośnie do czegoś. W języku potocznym lub naukowym zaleca się jego zastępowanie synonimicznymi konstrukcjami typu: względem czegoś, w stosunku do czegoś, wobec czegoś, w związku z czymś, co się tyczy lub innymi, odpowiednimi dla danego kontekstu.

Po drugie, niefortunne jest właśnie połączenie dyskusja odnośnie... Zdecydowanie lepiej jest powiedzieć, że dyskusja dotyczy czegoś, jest poświęcona czemuś, jest na temat czegoś czy o czymś lub nad czymś.

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2011, godz. 11:15 - Natalia Sosnowska