euro_400

 

 • Opłata semestralna za studia I, II stopnia oraz jednolite magisterskie na studiach stacjonarnych wynosi:
  • 700 - bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, pedagogika, praca socjalna (Stalowa Wola), stosunki międzynarodowe;
  • 750 - Międzyobszarowe  Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
  • 800 - administracja, europeistyka, prawo, prawo kanoniczne, prawo w biznesie, prawo Unii Europejskiej, matematyka;
  • 1050 - zarządzanie;
  • 1100 - filologia polska, historia, psychologia, socjologia, gospodarka przestrzenna;
  • 1250 - muzykologia, nauki o rodzinie, praca socjalna, teologia, filozofia, kognitywistyka, kulturoznawstwo, retoryka stosowana;
  • 1350 - architektura krajobrazu, informatyka;
  • 1400 - krajoznawstwo i turystyka kulturowa, turystyka kulturowa;
  • 1650 - edytorstwo, filologia - sinologia, filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia niderlandzka, filologia romańska, filologia słowiańska, humanistyka cyfrowa;
  • 2200 - historia sztuki;
  • 2700 - inżynieria środowiska;
  • 4650 € - biotechnologia.

Na wniosek studenta Rektor może obniżyć opłatę za studia na kierunkach historia sztuki, inżynieria środowiska i biotechnologia do 1650 €/semestr.

 

 • Opłata semestralna za studia doktoranckie (stacjonarne) wynosi: 1500 €.
 •  Stypendyści Rządu RP oraz Fundacji Jana Pawła II zwolnieni są z w/w opłat. 

 

 • Opłata semestralna za kształcenie na studiach niestacjonarnych wynosi:
 • 1700 PLN - e-Pedagogika (I i II stopnia),
 • 1800 PLN - socjologia (II stopnia),
 • 1900 PLN - administracja (II stopnia), prawo (jednolite magisterskie), prawo kanoniczne (jednolite magisterskie), ekonomia (II stopnia), pedagogika - Stalowa Wola,
 • 2300 PLN - filologia angielska (I stopnia),
 • 2500 PLN - filologia angielska (II stopnia),
 • od 1300 PLN do 2300 PLN - studia doktoranckie.

 

 • Opłata rekrutacyjna wynosi:
 • 80 PLN lub 20 EUR za studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie,
 • 40 PLN za studia podyplomowe,
 • 30 PLN za kursy.

 

Wpłaty w euro należy wnieść na rachunek bankowy KUL:

Beneficjent:

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWLA II

AL. RACLAWICKIE 14

20-950 LUBLIN

POLAND

 

Nazwa banku:

BANK PEKAO SA, III O/LUBLIN

 

Adres banku:

KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 64,
20-925 LUBLIN
POLAND

 

Numer rachunku:

04 1240 2382 1978 0000 3926 2176 (EUR)

 

IBAN:

PL 04 1240 2382 1978 0000 3926 2176 (EUR)

 

Bic/Swift:

PKOPPLPW

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2017, godz. 13:26 - Witalij Rosowski