Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Taty Księdza Profesora Tadeusza Stanisławskiego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27 marca 2018 roku o godz. 11.00 w Nowej Soli.

W imieniu Kolegium Dziekańskiego i Społeczności Akademickiej

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

składamy Księdzu Profesorowi wyrazy głębokiego współczucia.

Dziekan WPPKiA KUL

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018, godz. 08:01 - Adam Jankowski