filologa klasycznego i tłumacza,
absolwenta filologii klasycznej KUL,