Społeczność akademicka KUL

z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie

żegna

 zmarłego 28 października 2016 r.

 

ks. prof. Ryszarda Dziurę,

 

misjologa i religioznawcę,

 wieloletniego pracownika Uniwersytetu.

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

 

 

 

Ks. prof. Ryszard Stanisław Dziura był wieloletnim pracownikiem Instytutu Leksykografii KUL oraz wykładowcą Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim.

 

Urodził się 8 lipca 1949 roku w Korczowie, w roku 1973 przyjął święcenia prezbiteriatu, pracował w parafiach w Tarnogórze, św. Tomasza w Zamościu, Nawrócenia św. Pawła i św. Jadwigi Królowej w Lublinie. W latach 1978-82 studiował misjologię na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie, następnie był misjonarzem w Zambii w Afryce (1985-94). W roku 1995 został zatrudniony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Instytucie Leksykografii. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2010 roku na podstawie rozprawy "Dialog z religijno-społeczną tradycją ludów Zambii w świetle posoborowej nauki Kościoła". Od października 2012 r. do przejścia na emeryturę w lutym 2015 roku, pracował na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim, najpierw w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej, następnie w Katedrze Filozofii Prawa.

 

Uroczystości pogrzebowe Śp. Księdza Profesora odbyły się 31 października 2016 r. w Biłgoraju.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2016, godz. 12:04 - Leszek Wojtowicz