Społeczność akademicka KUL

z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie

żegna

 zmarłego 26 maja 2017 r.

 

Zbigniewa Brzezińskiego

 

doktora honoris causa KUL, wybitnego dyplomatę, doradcę prezydenta J. Cartera ds. Bezpieczeństwa Narodowego

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

 

 

 

Zbigniew Brzeziński urodził się 28 marca 1928 r. w Warszawie w rodzinie polskiego dyplomaty. Od 1938 r. na stałe przebywa zagranicą. Początkowo w Kanadzie, a następnie w USA. Studiował historię, filozofię i nauki społeczne na Uniwersytecie Mac Gil w Kanadzie oraz Uniwersytecie Harvarda w Bostonie. W latach 1953 – 1960, po uzyskaniu doktoratu w zakresie nauk politycznych był pracownikiem naukowym Harvardu. Następnie pracował na Uniwersytecie Columbia w Nowy Jorku, gdzie kierował Instytutem Badań nad Komunizmem. Aktywnie działał na polu polityki. Był członkiem Działu Planowania Politycznego Departamentu Stanu USA (1966 – 68) oraz doradcą prezydenta J. Cartera ds. Bezpieczeństwa Narodowego (1977 – 81). Wśród licznych funkcji, sprawowanych przez Zbigniewa Brzezińskiego wymienić trzeba ponadto członkostwo w radach dyrektorów „Amnesty International” oraz Narodowego Funduszu dla Demokracji, członkostwo w Prezydenckiej Radzie Doradców Wywiadu Zagranicznego a także w Amerykańskiej Akademii Nauki i Sztuki.

 

Do najważniejszych publikacji jego autorstwa należą: The Soviet Bloc (New York 1960),  Between Two Ages (New York 1970),  Game Plan (New York 1986),  The Grand Failure. The Birth and Death of Communism in the Twentieth  Century (New York 1989). Zbigniew Brzeziński został odznaczony Medalem Wolności, był laureatem nagrody im Humberta Humphreya.

 

Msza Święta w intencji Zmarłego została odprawiona w niedzielę, 28 maja, o godz. 19:00 w Kościele Akademickim KUL.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2017, godz. 15:30 - Leszek Wojtowicz