• W związku z mającą się odbyć w dniach 29 - 30 marca 2017 roku na terenie naszej Uczelni Konferencją programową Narodowego Kongresu Nauki, której tematem będzie „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?" ustanowione zostały godziny rektorskie dla zajęć odbywających się na 2. piętrze w CTW.
 • W związku z organizacją Konferencji programowej NKN w dniach 29-30 marca2017 r. Prof. Wilken Engelbrecht poprowadzi swoje zajęcia w następującym porządku:
  donderdag 30 maart, 12u30-15u40 master 2 językoznawswto in C-945
                                    15u50-19u00 master 2 seminarium in C-945
  vrijdag 31 maart 09u10-12u20 bachelor 2 historia Niderlandów in CTW 220
 •  W związku z chorobą Dr Magdalena Lipnicka odwołuje swoje zajęcia w dniu 08.03 2017. Zajęcia zostaną odrobione po ustaleniu terminu z grupą.
 • W związku ze zwolnieniem lekarskim Dr Joanna Włodarczyk odwołuje swoje zajęcia w dniach 23-24.02 2017

  W związku z powyższym Prof. Wilken Engelbrecht poprowadzi swoje zajęcia w następującym porządku:

  donderdag 23 feb. - 12.30-15.40 Historia Niderlandów in CTW-220; 15.50-19.00 Seminarium ook in CTW-220

  vrijdag 24 feb. - 9.10-12.20 Jezykoznawstwo in CTW-220

 • Prof. dr Wilken Engelbrecht informuje o przełożeniu swoich zajęć z dnia 02-03.03.2017 na 23-24.02.2017. W związku ze zmianami w planie zajęcia odbędą się według następującego porządku:

  Czwartek: 12h30-14h00 Historia Niderlandów BA2 - CTW 220; 15h50-17h20 BA1 Wstęp do literaturoznawstwa - CTW 220 i MA2 Seminarium - CN 020

  Piątek: 09h10-12h20 MA2 Językoznawstwo - CN 020, BA1 Wstęp do kulturoznawstwa - CTW 220;  12h30-14h00 MA2 Kulturoznawstwo - CTW 220.

  Mgr Bas Hamers przeprowadzi swoje zajęcia w czwartek 2.03 i piątek 3.03.2017.

   

   

 • Rok 2015
 • Dr hab. Marcin Polkowski informuje o przeniesieniu terminu swoich konsultacji: zamiast 2 czerwca w godz. 16.40-18.10 dyżur odbędzie się w środę 3 czerwca, w godz. 7.30-9.00. 
 • W związku z odbywającym się w dniach 19 - 23.05.2015 Regionaal Colloquium Neerlandicum voor Centraal Europa w Czechach, w którym większość pracowników Katedry zgłosiła swój udział, uprzedzamy o ewentualnych zmianach w planie i odwołanych w tych dniach niektórych zajęciach. Za utrudnienia przepraszamy!
 • Prof. dr Wilken Engelbrecht informuje o przełożeniu swoich zajęć z dnia 04-05.06.2015 na 10-12.06.2015. Zajęcia odbędą się według następującego porządku:
  "Ik geef dan woensdag 15.00-17.20 de resterende 3 lesuren Wyklad jezykoznawczy voor de derdejaars, aansluitend aan de colleges van Asia. Lokaal spreken we nog af (bvk P02).
  Ik geef mijn colleges voor Master 2 op DONDERDAG (zodat Bas gewoon regulier zijn colleges met de derdejaars kan geven) in CN-P02 (Jezykoznawstwo 12.30-16.30, Seminarium 16.40-20.40), Bas geeft college in CN-020 (Rinaldo is er toch niet).
  Mijn colleges voor de derdejaars die ik anders op donderdag geef, geef ik op VRIJDAG van 9.10 tot 12.20 (Gramatyka jezyka) en van 12.30 tot 17.20 (Historia jezyka). Ze hebben ook de Wyklad regulier 7.30-9.00 (laatste les)."

 • Dr Muriel Waterlot odwołuje swoje zajęcia w dniach 21-22 kwietnia 2015.
 • Dr Joanna Włodarczyk odwołuje swoje zajęcia w dniach 23-24 marca 2015
 • Mgr Bas Hamers odwołuje swoje zajęcia w dniach 19-20 marca 2015. Zajęcia zostaną odrobione 26 i 27 marca 2015.
 • Prof. dr Wilken Engelbrecht odwołuje swoje zajęcia w dniach 12-13 marca 2015. Zajęcia zostaną odrobione 19 i 20 marca 2015.
 • Dr hab. Marcin Polkowski informuje o przeniesieniu (wyjątkowo w najbliższy wtorek 24.02) terminu dyżuru; odbędzie się on w godz. 9.10-10.50 w C 945.
 • Prof. dr Wilken Engelbrecht aktualizuje plan swoich zajęć w dniach 28-30.01.2015:
  woensdag 28 januari
   
  14.10-17.20 Geschiedenis van het Nederlands voor de jaren BA 3 en MA 2. We zullen kijken naar de ontwikkeling van de spelling inde 18e en 19e eeuw.
   
  17.30-20.40 Seminar. Ik bespreek de thema's die de derdejaars me hebben opgegeven en geef enige aanwijzingen. Verder verdelen we alvast de presentaties voor het zomersemester.
   
  donderdag 29 januari
   
  9.10-12.20 Wyklad jezykoznawczy BA 3 (daarmee is dit semester klaar)
  13.20-18.10 Jezykoznawstwo MA 2
   
  De ontbrekende uren geschiedenis van de Nederlandse taal voor BA 3 en taalkunde MA 2, seminar (beide jaren) halen we in het zomersemester in (ik plan wel ergens een keer extra in).
   
  vrijdag 30 januari
   
  8.30-10.00 Test grammatica voor Gramatyka (BA3) in CN-P02.
 • Prof. dr Wilken Engelbrecht odwołuje swoje zajęcia w dniach 15-16 stycznia 2015. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.
 • W dniu 23 grudnia 2014 r. (wtorek) od godziny 12.00 ustanawia się godziny rektorskie dla studentów i nauczycieli akademickich.
 • W dniu 17 grudnia 2014 r. (środa) od godziny 15.30 ustanawia się godziny rektorskie dla studentów i nauczycieli akademickich.
 • Dr hab. Marcin Polkowski informuje o przeniesieniu swoich zajęć z dnia 23.12 na 11.12 (czwartek). Zajęcia odbędą się według następującego harmonogramu: 10.50-12.30, CN 019, wstęp do literaturoznawstwa, I rok; 12.30-13.20, CN 019-literatura niderlandzka po 1880 r., II rok; 13.20-14.50, CN 019-historia dawnej literatury niderlandzkiej, II rok.
 • Mgr Bas Hamers odwołuje swoje zajęcia w dniach 4-5 grudnia. Zajęcia zostaną odrobione 11 i 12 grudnia.
 • Dr Muriel Waterlot aktualizuje plan swoich zajęć w nadchodzącym tygodniu: poniedziałek (01.12)- zajęcia zgodnie z planem, wtorek (02.12)- zajęcia zgodnie z planem, środa (3.12)- dodatkowy blok zajęć z gramatyki  i konwersacji - grupa I, III BA, 14.10-16.40, GG 247, czwartek (04.12)- dodatkowy blok zajęć z gramatyki  i konwersacji - grupa II,III BA, 12.30-15.00, CN P02; w poniedziałek (8.12) i wtorek (9.12) zajęcia z dr M. Waterlot zostają odwołane.
 • W związku z chorobą mgr Agnieszka Flor-Górecka odwołuje swoje zajęcia w dniu 19 listopada.
 • W związku z chorobą prof. dr Wilken Engelbrecht odwołuje swoje zajęcia w dniach 20-21 listopada. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.
 • W związku z koniecznością organizacji i przeprowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich studentów I roku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, w dniu 26 listopada 2014 r. w godz. 12.00-16.00 wyznaczone zostają godziny dziekańskie dla studentów I roku stacjonarnych studiów I stopnia kierunku Filologia niderlandzka.
 • Mgr Agnieszka Flor-Górecka informuje o zmianie godziny zajęć z translatoryki. Zajęcia odbywać się będą w środy w godz. 19.00-20.30.
 • Prof. dr Wilken Engelbrecht informuje o wprowadzeniu specjalnego planu zajęć w dniach 6-7 listopada, w związku z odbywającym się 7 listopada Dniem Niderlandzkim. 

          Speciaal_rooster_op_6_en_7_november_2014

 • Dr Rinaldo Neels podaje harmonogram swoich zajęć w semestrze zimowym dla roczników:

          II BA 2014.10.06._KUL._Colleges_BA2

          III BA 2014.10.06._KUL._Colleges_BA3

          II MA 2014.10.06._KUL._Colleges_MA2

 • Dr Muriel Waterlot informuje, iż w poniedziałek 20.10.2014 swoje zajęcia rozpocznie od godz. 17.30. Wcześniejsze zajęcia zostają odwołane.
 • Prof. dr Wilken Engelbrecht informuje o zmianie terminu swoich zajęć w listopadzie. Zajęcia, które planowo powinny odbyć się 27-28.11.2014 zostają przełożone na 20-21.11.2014.
Autor: Kamila Tomaka
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2017, godz. 01:59 - Kamila Tomaka