8 grudnia 2017 roku w auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych i lokalnych pracownikom KUL.

Z satysfakcją informujemy, że wśród odznaczonych znaleźli się także pracownicy naukowi Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, a także za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczenia państwowe otrzymali:

 

Srebrny Krzyż Zasługi:

Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL

Dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę:

Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę:

Dr Ilona Grądzka

Dr hab. Piotr Telusiewicz

Dr hab. Anna Tunia, prof. KUL

 

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali:

Dr Kinga Stasiak

Dr Delaine Swenson, prof. KUL

Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski

 

Medalami przyznawanymi przez władze samorządowe uhonorowane zostały także osoby związane z Wydziałem:

Pani dr hab. Alicja Grześkowiak, prof. KUL - Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego (medal w imieniu Odznaczonej odebrał Dziekan WPPKiA dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL)

Medalem 700-lecia Miasta Lublina emerytowani profesorowie WPPKiA:

Ks. prof. dr hab. Henryk Misztal

Ks. dr hab. Marian Stasiak, prof. KUL

 

Wszystkim Odznaczonym serdecznie gratulujemy.

 

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2018, godz. 08:27 - Adam Jankowski