8 grudnia 2017 r. w 99. rocznicę powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, ministerialnych i lokalnych pracownikom KUL. W imieniu Prezydenta RP wręczenia medali dokonała Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pani Minister Anna Maria Anders, Pełnomocnik Rządu ds. Dialogu Międzynarodowego. W imieniu Minister Edukacji Narodowej dekoracji dokonała Lubelska Kurator Oświaty - Pani Teresa Misiuk.

W gronie odznaczonych osób znajdują się również pracownicy naszego wydziału.

 

 

I. Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 roku oraz 25 września 2017 roku o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczona została:

- dr hab. Mariola Łaguna, prof. KUL (Instytut Psychologii WNS)

 

II. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2017 r. za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczone zostały:

- dr Barbara Borowska (Instytut Pedagogiki WNS) 

- dr hab. Danuta Opozda (Instytut Pedagogiki WNS)

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczona została:

- dr hab. Małgorzata Gruchoła (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WNS)

 

III. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaczone zostały:

- dr Aneta Przepiórka (Instytut Psychologii WNS)

- dr hab. Małgorzata Sobol-Kwapińska (Instytut Psychologii WNS)

- dr Anna Szudra-Barszcz (Instytut Pedagogiki WNS)

 

IV. Na podstawie art. 41 ustawy o samorządzie województwa oraz uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie ustanowienia insygniów i symboli samorządowych Województwa Lubelskiego oraz zasad używania i stosowania, Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę o wyróżnieniu Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego Panią prof. dr hab. Marię Braun-Gałkowską (Instytut Psychologii WNS).

 

V. Decyzją Prezydenta Miasta Lublin w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina Medalem 700-lecia Miasta Lublin uhonorowani zostali:

- Pan prof. dr hab. Adam Biela (Instytut Psychologii WNS)

- Pani prof. dr hab. Stanisława Steuden (Instytut Psychologii WNS)

- Ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC (emerytowany pracownik Instytutu Socjologii WNS)

Serdecznie gratulujemy!


Fotogaleria

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2018, godz. 09:08 - Maria Mazurek-Olszowa