Celem działania Biura Karier KUL jest udzielanie bezpłatnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz aktywnego i świadomego poruszania się po nim. Naszą misję realizujemy przez następujące działania:

PROFESJONALNE DORADZTWO ZAWODOWE
http://www.kul.pl/doradztwo-zawodowe,11958.html
Udzielamy pomocy w wyborze kierunku rozwoju oraz przygotowaniu do aktywnego poszukiwania pracy. Pomagamy rozpoznać obszary zainteresowań oraz predyspozycji zawodowych na podstawie testów psychometrycznych. Udzielamy wsparcia w zakresie określenia mocnych stron, atutów, a także wskazujemy obszary wymagające pracy i rozwoju. Pomagamy w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

KONSULTACJE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH
http://www.kul.pl/doradztwo-zawodowe,11958.html
Rozmowa z doradcą w zakresie profesjonalnego redagowania swojego CV i listu motywacyjnego.

BEZPŁATNE WARSZTATY
http://www.kul.pl/warsztaty,11960.html
Przeprowadzane cyklicznie (średnio raz w miesiącu) szkolenia dotyczące poruszania się po rynku pracy oraz budujące umiejętności miękkie.

POŚREDNICTWO PRACY
http://www.kul.pl/oferty-pracy-stalej,1610.html
Zamieszczamy na stronie internetowej Biura oferty pracy stałej, dorywczej, praktyk, wolontariatu i staży. Newsletter – do osób zarejestrowanych w naszej bazie emaliowej wysyłamy regularnie co tydzień informacje o aktualnych ofertach pracy.

ORGANIZACJE NADOBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH
http://www.kul.pl/formularze,11961.html
Zajmujemy się formalną stroną organizacji praktyk nadobowiązkowych (umowa).

PRZEPROWADZANIE CYKLICZNIE PREZENTACJI PRACODAWCÓW
http://www.kul.pl/studenckie-targi-pracy-i-praktyk,12153.html
http://www.kul.pl/kawiarenki-zawodowe,13102.html
Organizujemy Studenckie Targi Pracy i oraz prezentacje firm na uczelni pod kątem planów rekrutacyjnych i wymogów wobec potencjalnych pracowników.

DARMOWE MATERIAŁY DOTYCZĄCE PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ
http://www.kul.pl/publikacje,16351.html
Aktualnie w siedzibie BK KUL do pobrania bezpłatnie: „Kariera w Finansach i Bankowości”, „Kariera”, "Pracodawcy".

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL
http://www.kul.pl/blza,15352.html
Realizujemy program dotyczący monitorowania karier zawodowych absolwentów w celu modyfikacji oferty dydaktycznej i pomocy absolwentom na rynku pracy.

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2014, godz. 13:43 - Marta Szymańska-Jarosz