Młodym ludziom, którzy chcą skorzystać z zajęć oferowanych przez Uniwersytet Otwarty KUL nie w grupie szkolnej (lub innej grupie zorganizowanej), ale indywidualnie (prywatnie), proponujemy: