Nie mamy wątpliwości, że Nauczyciele i Uniwersytet Otwarty KUL to naturalni partnerzy, którzy mają na celu jak najlepsze przygotowanie młodego pokolenia do życia w niełatwym współczesnym świecie. Jedną z form współpracy są zajęcia, jakie UO proponuje grupom szkolnym - zajęcia, które mają być wsparciem dla Nauczycieli. Nie chcemy jednak na tym poprzestawać - chcemy podejmować współpracę na jak najszerszym polu. Dlatego rozbudowujemy naszą ofertę dodając do niej zajęcia mające na celu podnoszenia kompetencji i pogłębiania wiedzy Nauczycieli

Dzięki tym uniwersyteckim spotkaniom będzie można usłyszeć o najnowszych wynikach badań naukowych, które dotyczą pracy nauczyciela. Forma warsztatowa umożliwi zaś "przepracowywanie" tej wiedzy na bieżąco. Fakt, że nie będą to jednorazowe spotkania będzie zaś sprzyjał temu, aby w kolejnym tygodniu, po przemyśleniu różnych kwestii i sprawdzeniu nowych kompetencji w praktyce, wrócić do prowadzącego z sugestiami lub pytaniami, albo porozmawiać o tym z innymi uczestnikami zajęć. Dużym atutem zajęć ma być to, iż z założenia będą się odbywały w małych grupach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Nauczycieli - bez względu na przedmiot, którego uczą, rodzaj szkoły czy jakieś inne wskaźniki. Każdy jest mile widziany i każdy znajdzie dla siebie coś interesującego i potrzebnego. Z przyczyn organizacyjnych konieczne jest wcześniejsze zarezerwowanie miejsca. W tym celu prosimy o kontakt z sekretariatem UO KUL (informacje kontaktowe tutaj).