Grupy uczniów szkół podstawowych zapraszamy na zajęcia w piątki w godz. 9.00-11.45. Proponujemy udział w interesujących wykładach prowadzonych przez prawdziwych pasjonatów wiedzy. Tematyka zajęć jest bardzo różnorodna – od nauk przyrodniczych po humanistyczne; od śledzenia zwierząt po wirtualną podróż na Czarny Ląd. Te uniwersyteckie spotkania są wielką szansą na przyjrzenie się światu z różnych stron; są znakomitym narzędziem do odkrywania i rozwijania pasji oraz zainteresowań. Dbając o to, aby zajęcia były jak najlepiej dostosowane do wieku Słuchaczy, przygotowaliśmy dwa bloki wykładowe: dla klas 0-3 i 4-6. Zajęcia mogą się odbywać również w większych grupach (wykład z prezentacją multimedialną i aktywizacją uczestników).

Młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną zapraszamy także w piątki w godz. 9.00-10.45. Dla Nich, jako już nieco bardziej doświadczonych słuchaczy i zdobywców wiedzy, proponujemy zajęcia warsztatowe, które zostały zaplanowane tak, aby podawana podczas nich wiedza była prawdziwie użyteczna i łatwo przyswajalna. Tematyka zajęć w semestrze letnim dotyczy komunikacji interpersonalnej, sposobów radzenia sobie ze stresem, nowoczesnych mediów i związanych z nimi zagrożeń, ale również np. umiejętności... pisania.

W ramach wizyty proponujemy grupom bezpłatne zwiedzanie uczelni oraz Muzeum Uniwersyteckiego.

Oprócz stałych programów zajęć Uniwersytet Otwarty KUL organizuje zajęcia w terminach dogodnych dla Słuchaczy. Służy do tego formuła Stwórz własne zajęcia!, w ramach której można umówić się na wykład(y) bądź warsztat(y). Jeśli chcieliby Państwo, aby takie zajęcia zostały zorganizowane specjalnie dla Państwa grupy – w dogodnym terminie, wymiarze czasowym i formie – prosimy o kontakt. Konstruując własne, wymarzone zajęcia uniwersyteckie, można wybierać z propozycji Wiosna 2014, ale także z całej oferty UO KUL. Można również dołączyć sprawdzone już jako znakomite zajęcia z listy The Best of lub... proponować nowe zagadnienia.