Wkrótce na stronie internetowej www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm dostępna będzie oferta stypendialna na rok akademicki 2016/2017. Zawierać będzie informacje o możliwościach wyjazdów zagranicznych na studia częściowe, staże i misje naukowe, staże doktoranckie oraz kursy językowe. Termin składania podań na większość wyjazdów to 28 listopada 2015.