Zapraszamy do udziału w projekcie „Bądź AKTYWNY – czas na DZIAŁANIE!”:

 • Osoby niepełnosprawne.
 • Osoby bezrobotne i bierne zawodowo (w tym również studentów).
 • Osoby mieszkające na terenie woj. lubelskiego.
 • Chcące podnieść swoje kwalifikacje.
 • Chcące podjąć 3 miesięczny staż zawodowy za 1 850,00 zł netto miesięcznie

 

Oferujemy wsparcie w postaci:

 • IPD
 • Indywidualnego Poradnictwa Psychologicznego
 • Poradnictwa zawodowego
 • Szkolenia zawodowego
 • Szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych (komputerowe)
 • Pośrednictwa pracy
 • 3- miesięcznych Staży zawodowych

 

Przykładowe szkolenia zawodowe: obsługa administracyjno-biurowa sekretariatu, specjalista ds. rachunkowo – finansowych, prowadzenie spraw kadrowo – płacowych, specjalista ds. księgowości, pomoc kuchenna, obsługa klienta (telefoniczna/mailowa), specjalista ds. projektów i inne.

 

Do projektu zakwalifikuje się 48 osób, które otrzymają:

 1. Stypendium szkoleniowe
 2. Stypendium stażowe -1 850, 00 zł netto miesięcznie
 3. Poczęstunek/catering podczas warsztatów grupowych i szkoleń
 4. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 5. Materiały szkoleniowe
 6. Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy i doświadczonych trenerów

 

Więcej informacji na stronie:

nzozprojektyunijne.viamedline.pl

a także w Biurze projektu:

Ul. Sławinkowska 120 a, 20-810 Lublin

tel. kom. 669 370 700

tel. 81 746 69 41

e-mail: aktywnosc.dzialanie@gmail.com

 

 

Projekt realizowany jest na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, Działanie 11.1: „Aktywne włączenie”, Priorytet inwestycyjny 9i „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie” przez : Joanna Mirowska – Wieczorek, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED, ul. Sławinkowska 120a, 20-810 Lublin.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2017 r. do 30.06.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2017, godz. 14:33 - Marta Szymańska-Jarosz