dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL - Department Head

Monday and Wednesday 14.10-14.55

 

dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk

Wednesday 10.50-12.30

 

dr Dorota Tokarska

Tuesday 10.50-12.30

 

dr Andrzej J. Żuk

Monday 10.50-12.30