dr hab. Kinga Machowicz - Department Head

 

dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk

 

dr Agnieszka Stolarska