Program Konferencji Młodych Naukowców „Przestrzeń Kulturowa Słowian”

Otwarcie Konferencji - godz. 09.00

1. Paulina Byzdra-Kusz 09.15 – 09.40

Idea wzajemności słowiańskiej w ukraińskiej poezji romantycznej na przykładzie twórczości Mikołaja
Kostomarowa i Tarasa Szewczenki.

2. Agnieszka Potyrańska 09.40 – 10.05

Motywy demonologiczne w wierszu "Мудрость" Zinaidy Gippius.

3. Elwira Michalska 10.05 – 10.30

Образ самодержавия в „Россиаде” Михаила Хераскова.

Czas na pytania i przerwa na kawę.

4. Katarzyna Baran 10.55 – 11.20

Kultura i literatura Słowian na łamach czasopisma Zet.

5. Dagna Bagińska 11.20 – 11.45

„Niezwykli” Tarasa Prochaśki – niezwykła literatura ukraińska.

6. Małgorzata Rymarowicz 11.45 – 12.10

Próba kreowania przestrzeni Europy Środkowo-Wschodniej w esejach J. Andruchowycza i A. Stasiuka.

Czas na pytania oraz 45-minutowa przerwa obiadowa.

7. Anna Kowalska 13.00 – 13.25

Strategie komunikacyjne w polskich ludowych praktykach przywracania snu dzieciom.

8. Agata Żarkowska 13.25 – 13.50

Rosyjska obrzędowość chrześcijańska na podstawie filmów Wernera Herzoga.

9. Grażyna Słupczyńska 13.50 – 14.15

Obrzędowość w kulturze narodu słowiańskiego.

10. Justyna Kowalczyk 14.15 – 14.40

Lubelski korowaj na tle wschodniosłowiańskiej tradycji ludowej.

Czas na pytania (10 minut) oraz przerwa na kawę (15 minut)

11. Justyna Koper 15.05 – 15.30

Obraz Nowego Roku w polskiej kulturze ludowej.

12. Olga Tarasiuk 15.30 – 15.55

Czarny bez w ludowym lecznictwie.

13. Agata Bielak 15.55 - 16.20

Postać świętego Piotra w folklorze polskim i wschodniosłowiańskim.

Podsumowanie konferencji.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji,
która odbędzie sie 19 maja 2011 r. w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

w s. Collegium Norvidianum 004

Autor: Dagna Bagińska
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2016, godz. 09:22 - Andrij Saweneć