INSTYTUT TEOLOGII MORALNEJ KUL

zaprasza na

Ogólnopolską Konferencję Naukową

ENCYKLIKA „CENTESIMUS ANNUS”
PO 25. LATACH

 

___________________

7 grudnia 2016 roku, godz. 9.30
Aula C-1031 Collegium Joannis Pauli II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 


 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2016, godz. 17:08 - Ewa Zięba