Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych

oraz Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL
serdecznie zapraszają  do udziału
w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Kościół – instytucja i ludzie. Od Tridentinum do Vaticanum II,

która odbędzie się dnia 5 IX 2016 r.
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

    Sobór Trydencki (1545-1563) stał się punktem granicznym w dziejach Kościoła katolickiego. Do jego zwołania przyczynił się splot wydarzeń i problemów wewnętrznych, z którymi przyszło zmagać się Kościołowi na początku XVI wieku. Sobór wypracował ważne dekrety dogmatyczne dobitnie pokazujące stanowisko Kościoła wobec nowinek reformacyjnych, a także przyjął kluczowe dla funkcjonowania decyzje mające na celu „uzdrowienie” życia duszpasterskiego. Głęboka przemiana Kościoła dokonała się nie od razu, lecz w długiej perspektywie czasowej. Sobór nie tylko sformułował przemyślaną odpowiedź na dramatyczną sytuację wywołaną na Zachodzie przez reformację, ale i zdefiniował kierunek rozwoju katolicyzmu na długie wieki. Ustalenia Tridentinum, początkowo przyjmowane z oporami, przetrwały do Vaticanum Secundum.

    Sobór Watykański II stał się 21 soborem powszechnym w dziejach Kościoła i jednym z najważniejszych wydarzeń chrześcijaństwa w XX stuleciu. Zainaugurowany przez papieża Jana XXIII w 1962 roku, zakończony w 1965 roku przez Pawła VI. Był soborem pastoralnym, podjął dialog ze współczesnym światem, zreformował liturgię, otworzył Kościół na dialog ekumeniczny. W 50. rocznicę jego zakończenia papież Franciszek zainaugurował nadzwyczajny Rok Miłosierdzia.

    Co zmienił w Kościele Sobór Trydencki? Co nowego wniósł Sobór Watykański II? Jakie postaci w tym długim okresie zmieniały oblicze Kościoła? Jak wyglądała praca duszpasterska? Jak przekształcała się liturgia, sztuka sakralna? Te i inne pytania związane z tematem chcielibyśmy podjąć w trakcie obrad konferencyjnych. Wszystkich chętnych badaczy zapraszamy do wysyłania formularzy zgłoszeniowych na adres: konferencja_lublin@wp.pl do dnia 30 sierpnia 2016 r. Prosimy w tytule maila wpisać nazwę konferencji. Opłata konferencyjna wynosi 50 zł. Przewidujemy 15 minut na wystąpienie.

 

Formularz zgłoszeniowy

01_form.zgl.kosc_kul

Autor: Ewelina Polańska
Ostatnia aktualizacja: 11.08.2016, godz. 13:42 - Ewelina Polańska