Dnia 24 czerwca 2014 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa o Folklorze. Organizatorzy to Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL oraz Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego.

Podczas konferencji folklor ukazano na przestrzeni ponad dziesięciu stuleci, od Europy po Japonię. Prezentowany był przez historyków, etnografów, kulturoznawców, filologów, historyków sztuki.

Konferencja przyciągnęła ponad 40 prelegentów z 15 ośrodków akademickich, naukowych (Akademia Ignatianum, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II). Podczas obrad konferencyjnych było dużo ciekawych wystąpień, żywych dyskusji i postulatów naukowych na przyszłość.

 

plakat_folklor_konf._elp_24vi2014

fot. ELP

dscn9015_o_czarwonicach_w_lub.referat dscn9017 dscn9024uc dscn9038 dscn9042 dscn9048 dscn9056 dscn9069 dscn9028uc dscn9035uc

Autor: Ewelina Polańska
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2017, godz. 18:45 - Ewelina Polańska