Człowiek od zarania dziejów przemieszczał się, odkrywał nowe miejsca, zwiedzał. Kierowała nim ciekawość, chęć nauki i poznania nowego, pragnienie przeżycia przygody, wiara.

Swoje spostrzeżenia, przeżycia utrwalał w różnych formach. Wojaże, wyprawy stały się inspiracją diariuszy, wspomnień, wierszy, obrazów, prac naukowych…

Dziwy natury, czy dzieła sztuki zachwycały i nadal zachwycają, miejsca kultu przyciągają aurą sacrum i cudami. Dostarczają niezapomnianych doznań estetycznych i duchowych.

Temat podróży w różnej formie, do różnych miejsc, w różnym czasie, różnymi środkami transportu stał się motywem przewodnim Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Podróże, wycieczki, pielgrzymki. Motywy, wrażenia, perypetie zorganizowanej 6 IX 2016 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przez Koło Naukowe Doktorantów WNH KUL i Katedrę Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych.

 

Program konferencji: plakat_program_podroze_elp

 

W konferencji wzięli udział prelegenci reprezentujący 11 ośrodków akademickich: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

 

img_7153 img_7174 img_7175 img_7177 img_7179 img_7181 img_7185 img_7186 img_7190 img_7192 img_7195 img_7200 img_7196 img_7207 img_7209 img_7219 img_7222 img_7228 img_7230uc img_7234 img_7236 img_7241 img_7244 img_7249 img_7250 img_7259 img_7260uc fot. ELP

Autor: Ewelina Polańska
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2017, godz. 14:46 - Ewelina Polańska