Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL

serdecznie zaprasza do udziału

w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Podróże, wycieczki, pielgrzymki. Motywy, wrażenia, perypetie,

która odbędzie się dnia 6 IX 2016 r.

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

Człowiek od zarania dziejów przemieszczał się, odkrywał nowe miejsca, zwiedzał. Kierowała nim ciekawość, chęć nauki i poznania nowego, pragnienie przeżycia przygody, wiara. Swoje spostrzeżenia, przeżycia utrwalał w różnych formach. Wojaże, wyprawy stały się inspiracją diariuszy, wspomnień, wierszy, obrazów, prac naukowych…

Dziwy natury, czy dzieła sztuki zachwycały i nadal zachwycają, miejsca kultu przyciągają aurą sacrum i cudami. Dostarczają niezapomnianych doznań estetycznych i duchowych.

 

Temat konferencji nie wyznacza ram czasowych, czy terytorialnych, rodzajów podróży, czy środków transportu. Każda wędrówka godna uwagi, drogą lądową, czy wodną, pieszo, konnym zaprzęgiem, czy autokarem…

 

Zapraszamy historyków, literaturoznawców, geografów, historyków sztuki, religioznawców, socjologów, etnografów, kulturoznawców i przedstawicieli innych specjalności, którym temat konferencji jest bliski.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych do dnia 30 VIII 2016 r. na adres: konferencja_lublin@wp.pl. Prosimy o wpisanie w temacie maila nazwy konferencji.

Przewidujemy 15 minut na wystąpienie.

 

Plakat zaproszenie_konf.podroze_6ix2016

Formularz zgłoszeniowy  01_form.zgl.podroze_kul

Autor: Ewelina Polańska
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2016, godz. 13:49 - Ewelina Polańska