Rada Doktorantów KUL ma zaszczyt zaprosić do udziału w organizowanej we współpracy z Fundacją Centrum Badań ADR "Prawo i Gospodarka" Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Aktualne problemy szkolnictwa wyższego”, która odbędzie się w Lublinie w sobotę, dnia 12 grudnia br., przy ul. Spokojnej 1, sala CI- 204.

 

Problematyka funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce stała się przedmiotem dyskursu w literaturze. Celem Konferencji jest poszerzenie tego dyskursu, w szczególności o zagadnienia z zakresu nauk społecznych. Temat jest niezwykle aktualny, w szczególności w świetle postępujących procesów europeizacji funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce Wyrażając nadzieję, że zaproponowane zagadnienie odpowiada Państwa zainteresowaniom naukowym, serdecznie zapraszamy do zaprezentowania własnych przemyśleń, analiz i doświadczeń w trakcie planowanej dyskusji, której rezultatem będzie recenzowana publikacja naukowa. Jednocześnie podkreślamy otwartość i gotowość do poszerzenia planowanej problematyki dyskusji o sugerowane, a preferowane przez Państwa zagadnienia.

 

Opłata konferencyjna wysokości 150 zł i obejmuje uroczystą kolację oraz koszt publikacji artykułu w recenzowanej monografii pokonferencyjnej. Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy kierować na adres e-mail: edytabiardzka@gmail.com w terminie do dnia 6 grudnia br. W wiadomości zawierającej zgłoszenie należy zamieścić informację o prelegencie ( imię i nazwisko, afiliacja, tytuł zawodowy/ stopień naukowy) oraz proponowany temat wystąpienia.

 

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny Konferencji:

mgr Edyta Biardzka

mgr Łukasz Jurek

mgr Konrad Kozioł

Autor: Andrzej Cudo
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2015, godz. 11:11 - Andrzej Cudo