Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

we współpracy ze

 

Stowarzyszeniem Kanonistów Polskich

Wydziałem Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

Kurią Metropolitalną w Poznaniu

Zakładem Teologii Pastoralnej i Prawa Kanonicznego WT UAM w Poznaniu

 

zaprasza na

 

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

I WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA KANONISTÓW POLSKICH

 

POD PATRONATEM

JEGO EKSCELENCJI ARCYBISKUPA STANISŁAWA GĄDECKIEGO

METROPOLITY POZNAŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

 

KOŚCIÓŁ – NARÓD – PAŃSTWO

W PERSPEKTYWIE 1050-ROCZNICY CHRZTU POLSKI.

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

 

Termin: 3-5 września 2017 r.

Miejsce konferencji: Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu,

ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

PLAKAT [1]

 

Zapowiedź na portalu eKAI

 


knpKrukowski Józef, Sitarz Mirosław, Dosz Ireneusz (red.), Kościół a naród i państwo w perspektywie 1050. rocznicy chrztu Polski, Prace Wydziału Nauk Prawnych 69, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, ss. 268, ISBN 978-83-7306-780-6.

 

 koszyk-na-zakupy_318-131518


 

1 [https://teologia.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wt-gowny/333919-konferencja-naukowa-stowarzyszenia-kanonistow-polskich]

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2017, godz. 09:33 - Magdalena Sawa