Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

we współpracy ze

 

Stowarzyszeniem Kanonistów Polskich

Wydziałem Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

Kurią Metropolitalną w Poznaniu

Zakładem Teologii Pastoralnej i Prawa Kanonicznego WT UAM w Poznaniu

 

zaprasza na

 

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

I WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA KANONISTÓW POLSKICH

 

POD PATRONATEM

JEGO EKSCELENCJI ARCYBISKUPA STANISŁAWA GĄDECKIEGO

METROPOLITY POZNAŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

 

KOŚCIÓŁ – NARÓD – PAŃSTWO

W PERSPEKTYWIE 1050-ROCZNICY CHRZTU POLSKI.

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

 

Termin: 3-5 września 2017 r.

Miejsce konferencji: Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu,

ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2017, godz. 06:59 - Magdalena Sawa