Muzeum Lubelskie w Lublinie

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Lubelski

Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

zapraszają w dniach 10-11 marca 2017 roku

na ogólnopolską konferencję naukową

Złotnictwo lubelskie

 

Złotnictwo lubelskie miało w swej długiej historii, sięgającej XV wieku, okresy prawdziwej świetności. Jakość dzieł złotników z Lublina mogła być porównywana z pracami przodujących ośrodków w kraju. O minionych czasach prosperity świadczą ujawniane przekazy źródeł pisanych i zachowane dzieła. Te ostatnie jednak, udało się jak dotąd rozpoznać w niewielkich ilościach. Najliczniej są one reprezentowane w Muzeum Lubelskim w Lublinie, które od lat je programowo gromadzi. Nieznana jednak część rozproszona jest w zbiorach i kolekcjach na terenie kraju a być może i za granicą.

Muzeum Lubelskie w Lublinie - przyłączając się do jubileuszowych obchodów 700-lecia nadania prawa miejskiego miastu Lublin, przypadających w 2017 roku - organizuje wystawę poświęconą złotnictwu lubelskiemu na przestrzeni dziejów. Wystawa będzie okazją do prezentacji najnowszych ustaleń dotyczących dzieł złotników lubelskich. Towarzyszyć jej będzie ogólnopolska konferencja naukowa nawiązująca do problematyki wystawy, współorganizowana ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki Oddział Lubelski i Wydziałem Artystycznym  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Serdecznie zapraszamy badaczy dziejów sztuki do udziału w konferencji, której celem jest poszerzenie dotychczasowej wiedzy o rozproszonych, istniejących i nieistniejących już dziełach złotnictwa lubelskiego, jego twórcach jak również ujawnienie wiedzy o nieznanych lubelskich mistrzach i ich dziełach odkrytych w archiwaliach, utrwalonych w źródłach ikonograficznych. Interesujące byłoby również  poznanie kontaktów złotników lubelskich z innymi ośrodkami i twórcami, poznanie sposobów przenikania modnych wzorów na grunt lubelski, ujawnienie faktów historycznych związanych ze zleceniodawcami i  przenikaniem dzieł złotnictwa lubelskiego daleko poza granice miasta.

 

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej do dnia 31 stycznia 2017 roku na adres: zlotnictwolubelskie@gmail.com

 

Referaty Prelegentów przewidywane są na 25 minut, komunikaty na 15 minut. Pełne wersje tekstów będą zamieszczone w publikacji książkowej.

Szczegółowy program konferencji oraz dalsze informacje zostaną przesłane Prelegentom w późniejszym terminie.

 

            W załączeniu przesyłamy Kartę zgłoszenia

/PDF/

           

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2017, godz. 13:05 - Ireneusz Marciszuk