Kandydatów do nagrody konkursowej zgłaszają
DO 30 KWIETNIA 2014 R. samodzielni pracownicy naukowi, będący
członkami Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Zgłoszenie 
polega na dostarczeniu jednego egzemplarza pracy doktorskiej W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ (na płycie). Koperta z płytą powinna zawierać godło
i dane osobowe autora (włącznie z adresem domowym i mailowym, a także
numerem telefonu). Zgłoszenia proszę kierować na adres: dr hab. prof.
UŚ Zbigniew Oniszczuk (przewodniczący Kapituły konkursu), Instytut
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Śląski, 40-007
Katowice, ul. Bankowa 11.

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie !

Autor: Rafał Bil
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2014, godz. 21:04 - Rafał Bil