Drodzy Przyjaciele ze szkół noszących imię Jana Pawła II!

 

Dzięki życzliwości pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - organizatorów XXVI zjazdu przedstawicieli Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, przesyłamy informacje o realizowanych przez naszą Rodzinę ogólnopolskich projektach.

 

Po raz piąty odbędzie się Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II.
Zapraszamy wszystkie szkoły, noszące to zaszczytne imię, do rozpropagowania idei konkursu wśród swoich uczniów oraz zorganizowania etapów szkolnych. Zachęcamy także do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu, poprzez wysłanie swoich najlepszych recytatorów do szkół organizujących etapy regionalne. Konkurs odbywa się co trzy lata. W etapach szkolnych, w ostatniej edycji, wzięło udział kilka tysięcy uczniów - recytatorów. Jubileuszowy,

V konkurs odbędzie się w drugiej połowie 2014 roku.


Szczególnie gorąco zapraszamy licea, technika i szkoły zawodowe. Do tej pory szkoły ponadgimnazjalne to grupa najsłabiej (pod względem powszechności udziału) reprezentowana w konkursie. Życzymy decyzji o wzięciu udziału oraz sukcesów w kolejnych etapach konkursu i prawdziwej radości duchowej w obcowaniu z poezją bł. Jana Pawła Wielkiego i Jemu poświęconej.

Pozdrawiamy:
W imieniu społeczności szkół toruńskich: Szkoły Podstawowej nr 13 im. Jana Pawła II, Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II, V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II, oraz wszystkich szkół organizujących etapy regionalne
Zbigniew Masłoń
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Jana Pawła II w Toruniu