W dniach od 12 do 14 września 2018 roku Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II miał zaszczyt gościć dziekanów, prodziekanów, a także przedstawicieli wydziałów prawa i administracji 18 polskich uniwersytetów. Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa Uczelni Publicznych 2018 jest wydarzeniem wpisującym się w obchody 100- lecia jubileuszu naszej Uczelni. Początki studiów prawniczych na naszej Alma Mater sięgają 1918 roku i łączą się ściśle z powstaniem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Program Zjazdu, w tym szczególnym roku,  dotyczył problemów związanych z wejściem w życie Ustawy 2.0. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Panele dyskusyjne zostały poświęcone następującej problematyce:

 

  • Struktura i kompetencje organów uczelni w świetle ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w tym usytuowanie dzisiejszych wydziałów); autonomia statutowa uczelni i jej zakres.
  • Pracownicy uczelni, ścieżki kariery naukowej (i dydaktycznej) oraz kształcenie doktorantów w świetle ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  • Ewaluacja jakości działalności naukowej dyscyplin i przyznawanie kategorii naukowej w świetle ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki nauk humanistycznych i społecznych), lista wydawnictw i lista czasopism.
  • Zmiany w procedurze nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora w świetle ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Zobacz fotorelację z wydarzenia

 

 

Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa Uczelni Publicznych został zorganizowany przy wsparciu finansowym Fundacji Potulickiej, KGHM Miedź Polska S. A., Union Investment TFI S.A., PGNiG, Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Suempol Sp. z o. o., Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o. o.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2018, godz. 19:57 - Adam Jankowski