• Celem badania jest analiza indywidualnych preferencji, cech, przekonań powiązanych ze specyfiką pracy Nauczycieli klas I-III szkół podstawowych.  Państwa udział w badaniu pozwoli na podniesienie poziomu wiedzy na temat warunków efektywnego funkcjonowania tej grupy zawodowej. Dotarcie do tych informacji jest istotne dla psychologów ze względu na wartość pracy tych Nauczycieli w zakresie wychowawczo-edukacyjnych oddziaływań na dzieci w okresie wczesnoszkolnym.
  • Badania są anonimowe, dane zebrane w badaniu są poufne. Dostęp do indywidualnych (nie pozwalających na identyfikację badanych) odpowiedzi będzie miał tylko zespół głównych badaczy, którzy są przeszkoleni w zakresie metodologii prowadzania badań oraz zobowiązani do przestrzegania zasad poufności.
  • Dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych i będą przechowywane zgodnie z wymaganiami prawa.
  • Badania prowadzone są na zabezpieczonej platformie elektronicznej, przeznaczonej do przeprowadzania badań naukowych pod adresem https://www.surveymonkey.com/r/X82XLNQ
  • badania prowadzone są przez zespół badawczy Katedry Psychologii Ogólnej Instytutu Psychologii KUL -  Klaudia Kubaczyńska, Mateusz Hadam
  • odpowiedzi na pytania można uzyskać pod adresem: psychologiakul2017@gmail.com 

 

 

dr Agata Celinska-Miszczuk

kierownik  projektu „Osobowościowe uwarunkowania efektywnego funkcjonowania” 

Katedra Psychologii Ogólnej

Instytut Psychologii

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

Al. Racławickie 14,

20-950 Lublin

Autor: Agata Celińska-Miszczuk
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2017, godz. 23:44 - Agata Celińska-Miszczuk