Uprzejmie zapraszamy Pracowników i Studentów na kolejne nasze Seminarium w Gmachu Głównym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w sali 213. Na seminarium wykład pt.

Teizm a metoda i teorie nauk przyrodniczych

wygłosi
prof. dr hab. Wojciech Sady.

 

Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe z Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych powołano z inicjatywy członków Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. [więcej]

 


Dotychczasowe Seminaria:

 • 9 grudnia 2009 r. - referat o. dra Jacka Norkowskiego pt. Śpiączka pourazowa, stan wegetatywny oraz śmierć mózgowa. Ewolucja poglądów medycznych i ich etyczne implikacje [streszczenie.pdf] [tezy.pdf]
 • 30 maja 2008 r.  -  referat prof. dra hab. Wojciecha Sadego pt. Jaką epistemologię sugerują teoria kolektywów myślowych i stylów myślowych Flecka i uwagi Wittgensteina O pewności? [tezy wykładu.pdf]
 • 14 marca 2008 r. - referat prof. dra hab. Wojciecha Sadego pt. Dlaczego Rozmowy i dowodzenia matematyczne Galileusza są naukowe, a Świat Kartezjusza nie? [streszczenie.pdf]
 • 25 stycznia 2008 r. - referat mgra Krzysztofa Zawiszy pt. Synchroniczność a kauzalność w naukach przyrodniczych XXI w. [streszczenie.pdf] [prezentacja.pdf (6.51 MB)]
 • 26 października 2007 r. - referat dra Jana Czerniawskiego pt.Jak popsuto ontologię fizyki? [streszczenie.pdf] [prezentacja.pdf]
 • 18 maja 2007 r. - referat ks. dra Jarosława Kukowskiego pt. Ontologia procesu przyspieszania elektronu wobec trudności szczególnej teorii względności z towarzyszącym elektronowi promieniowaniem rozproszonym. [streszczenie.pdf]
 • 20 kwietnia 2007 r. - referat prof. dr hab. Wojcecha Sadego pt. Czy uczeni aleksanryjscy byli naukowcami? [streszczenie.pdf]
 • 30 marzec 2007 r. - referat ks. dra hab. Józefa Turka, prof. KUL pt. Filozoficzne interpretacje faktów naukowych. [streszczenie.pdf] [prezentacja.pdf]
 • 15 luty 2007 r. - referat dra hab. Pawła Zeidlera, prof. UAM pt. Modele teoretyczne jako narzędzia badawcze nauk empirycznych. [streszczenie.pdf]
 • 19 styczeń 2007 r. - referat ks. prof. dr hab. Zygmunta Hajduka pt. Nauka a wartości aksjologia nauki - aksjologia epistemiczna. [streszczenie.pdf]
 • 15 grudzień 2006 r. - referat prof. dr hab. Wojciecha Sadego pt. O źródłach rewolucji naukowych na przykładzie drogi Plancka do hipotezy kwantowej[streszczenie.pdf]
 • 12 październik 2006 r. - referat dra Grzegorza Nowaka pt. O epistemologii ewolucyjnej współcześnie. [streszczenie.pdf] [prezentacja.pdf]
 • 2 czerwiec 2006 r. - referat dra hab. Józefa Zona, prof. KUL pt. Rola filozofa przyrody w dyskusjach dotyczących problemu tzw. bioenergii. [streszczenie.pdf]
 • 12 maj 2006 r. - referat dra Pawła Kawalca pt. Najnowsze kierunki w filozofii nauki. [streszczenie.pdf] [prezentacja.pdf]
 • 7 kwiecień 2006 r. - referat dra Andrzeja Łukasika pt. Współczesna fizyka a ontologie Demokryta i Platona. [referat.pdf] [prezentacja.pdf]

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2010, godz. 19:20 - Andrzej Zykubek