UWAGA!


Zachęcamy do zapoznania się z godzinami konsultacji pracowników Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych w semestrze zimowym.

Na stronie Programu studiów został umieszczony odnośnik do spisu przedmiotów obowiązkowych dla studentów politologii w roku akademickim 2012/2013.  

W dziale Pliki do pobrania została umieszczona instrukcja założenia konta na platformie e-kul.

Na stronie Biblioteki Kul znajdują się informacje dotyczące zapisów do biblioteki oraz odbycia obowiązkowego kursu przysposobienia bibliotecznego drogą online przez wszystkich studentów I roku.

Informujemy o otwarciu dla użytku studentów i pracowników KUL Biblioteki Politologii i Komunikacji Społecznej. Czytaj dalej...

 

 

 

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2013, godz. 19:10 - Lech Jańczuk