Ogłoszenia

 

 

Decyzja Prorektora ds. Studenckich w sprawie stypendium projakościowego na rok akademicki 2017/2018 znajduje się w AKTUALNOŚCIACH:

 

aktualnosci,11043.html

 

WSTĘPNE listy rankingowe stypendium projakościowego na rok akademicki 2017/2018 znajdują się w AKTUALNOŚCIACH:

 

aktualnosci,11043.html

 

 

 

 

IV edycja Stypendium im. prof. Anny Stadnickiej dla literaturoznawców

Szczegóły

 
Regulacje prawne
 
1. Regulamin studiów doktoranckich KUL (proszę wybrać opcję w zależności od roku rozpoczęcia studiów:
 
 
2. Rozporządzenie MNiSW w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich:
 
 
3. Rozporządzenie dotyczące przewodów doktorskich:
 
 
4. Ustawa o stopniach i tytule naukowym. Proszę wybrać tekst ujednolicony ustawy. Szczególnie ważny jest Art. 11, ust. 2:
 
Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2017, godz. 14:24 - Joanna Wiatr