REGULACJE PRAWNE
 
1. Regulamin studiów doktoranckich KUL (proszę wybrać opcję w zależności od roku rozpoczęcia studiów:
 
2. Rozporządzenie MNiSW w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich:
 
3. Rozporządzenie dotyczące przewodów doktorskich:
 
4. Ustawa o stopniach i tytule naukowym. Proszę wybrać tekst ujednolicony ustawy. Szczególnie ważny jest Art. 11, ust. 2:
 
 
MATERIAŁY DO POBRANIA
 
 
Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2017, godz. 15:07 - Joanna Wiatr