OGŁOSZENIA o KONKURSACH


14) Konkurs na granty wydziałowe 2018

Na podstawie § 5 ust. 1 i 5 Regulaminu podziału środków przeznaczonych na działalność statutową na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ogłaszam IX edycję konkursu na finansowanie grantów wydziałowych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt a Regulaminu.
Termin składania wniosków: 23 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie: 9_edycja_konkursu_na_granty_2018

 

Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
Przewodniczący Komisji Wydziałowej

Konkurs rozstrzygnięty


 

13) Konkurs na granty wydziałowe 2017

Na podstawie § 5 ust. 1 i 5 Regulaminu podziału środków przeznaczonych na działalność statutową na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ogłaszam VIII edycję konkursu na finansowanie grantów wydziałowych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt a Regulaminu.
Termin składania wniosków: 26 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie: 8 edycja konkursu na granty wydziałowe

 

Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
Przewodniczący Komisji Wydziałowej

Konkurs rozstrzygnięty  


 

12) Konkurs na granty wydziałowe 2017

Na podstawie § 5 ust. 1 i 5 Regulaminu podziału środków przeznaczonych na działalność statutową na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ogłaszam VII edycję konkursu na finansowanie grantów wydziałowych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt a Regulaminu.
Termin składania wniosków: 29 maja 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie: konkurs_-_granty_wydzialowe_2017

 

Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
Przewodniczący Komisji Wydziałowej 

Konkurs rozstrzygnięty  


 

11) Konkurs na granty wydziałowe 2016

 

Na podstawie § 5 ust. 1 i 5 Regulaminu podziału środków przeznaczonych na działalność statutową na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ogłaszam VI edycję konkursu na finansowanie grantów wydziałowych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt a Regulaminu.

Termin składania wniosków: 25 kwietnia 2016 r.

 

Ogłoszenie o konkursie: konkurs_na_granty_2016               

 

                          

Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

Przewodniczący Komisji Wydziałowej

Konkurs rozstrzygnięty  


 

10) Konkurs na finansowanie zaliczkowe zadań badawczych

 

Na podstawie § 5 ust. 1 i 5 Regulaminu podziału środków przeznaczonych ma działalność statutową na WPPKiA KUL, ogłaszam konkurs na finansowanie zaliczkowe zadań badawczych podstawowych z punktu widzenia oceny parametrycznej Wydziału.

Termin składania wniosków: 25 kwietnia 2016 r.

  

Ogłoszenie o konkursie

 

Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

Przewodniczący Komisji Wydziałowej

Konkurs rozstrzygnięty 


 

9) Konkurs na finansowanie zaliczkowe zadań badawczych

 

Ogłoszony został konkurs na finansowanie zaliczkowe zadań badawczych podstawowych z punktu widzenia oceny parametrycznej Wydziału. Szczegółowe warunki udziału podano w załączonym pliku: konkurs_na_finansowanie_zaliczkowe

Termin składania wniosków upłynie 1 czerwca 2015 r.

 

Konkurs rozstrzygnięty


   

8) Konkurs na granty wydziałowe 2015

 

Na podstawie § 5 ust. 1 i 5 Regulaminu podziału środków przeznaczonych na działalność statutową na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ogłaszam V edycję konkursu na finansowanie grantów wydziałowych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt a Regulaminu.

Termin składania wniosków: 10 kwietnia 2015 r.

 

Ogłoszenie o konkursie: konkurs_na_granty_2015               

 

                          

Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

Przewodniczący Komisji Wydziałowej

 Konkurs rozstrzygnięty


 

7) Konkurs na finansowanie zaliczkowe zadań badawczych

 

Ogłoszony został konkurs na finansowanie zaliczkowe zadań badawczych podstawowych z punktu widzenia oceny parametrycznej Wydziału. Szczegółowe warunki udziału podano w załączonym pliku: konkurs

Termin składania wniosków upłynie 15 czerwca 2014 r.

 

Konkurs rozstrzygnięty

 


 

6) Konkurs na granty wydziałowe 2014

 

Na podstawie § 5 ust. 1 i 5 Regulaminu podziału środków przeznaczonych na działalność statutową na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ogłaszam IV edycję konkursu na finansowanie grantów wydziałowych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt a Regulaminu.

 

Ogłoszenie o konkursie: konkurs_na_granty_2014                                          

Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

Przewodniczący Komisji Wydziałowej

 

 Konkurs rozstrzygnięty

 


 

5) Konkurs na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014

 

Przewodniczący Komisji konkursowej ds. stypendiów doktoranckich finansowanych z dotacji przeznaczonej na finansowanie działalności służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, ogłasza konkurs na stypendia w roku akademickim 2013/2014. Warunkiem ubiegania się o nie było zgłoszenie zadania badawczego na 2013 rok i na 2014 rok. Szczegółowe warunki udziału w konkursie określa Regulamin.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami można składać do 6 grudnia 2013 r. w Dziekanacie WPPKiA, Collegium Joannis Pauli II, pokój C-740

Ogłoszenie o konkursie: ogloszenie_konkursu.pdf

 

Konkurs rozstrzygnięty

 


 

4) Konkurs na finansowanie zaliczkowe zadań badawczych podstawowych z punktu widzenia oceny parametrycznej Wydziału

 

Termin składania wniosków: 24 maja 2013 r.

Ogłoszenie o konkursie: Konkurs_na_finansowanie_zaliczkowe_zadan_badawczych_2013.pdf

 

Konkurs rozstrzygnięty

 


 

3) Konkurs na granty wydziałowe 2013

 

Na podstawie § 5 ust. 1 i 5 Regulaminu podziału środków przeznaczonych na działalność statutową na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ogłaszam III edycję konkursu na finansowanie grantów wydziałowych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt a Regulaminu.

 

Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

Przewodniczący Komisji Wydziałowej 

Ogłoszenie o konkursie: Konkurs_na_granty_2013.pdf 

 

Konkurs rozstrzygnięty

 


 

2) Konkurs na stypendium dla uczestnika studiów doktoranckich w roku akademickim 2012/2013

 

Przewodniczący Komisji konkursowej ds. stypendiów doktoranckich finansowanych z dotacji przeznaczonej na finansowanie działalności służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, ogłasza konkurs na jedno stypendium w roku akademickim 2012/2013. Warunkiem ubiegania się o nie jest zgłoszenie zadania badawczego na 2012 rok i na 2013 rok.

Stypendia finansowane z w/w dotacji są przyznawane na okres dwunastu miesięcy. W ramach realizacji zadania badawczego na 2012 rok są przyznawane za okres październik-grudzień 2012 roku, a w ramach realizacji zadania badawczego na 2013 rok są przyznawane za okres styczeń-wrzesień 2013 roku.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 18 grudnia 2012 r. w Dziekanacie WPPKiA, Collegium Joannis Pauli II, pokój C-740.

 

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich

 

 

Konkurs rozstrzygnięty

 


 

1) Konkurs na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2012/2013

 

Ogloszenie_konkursu.pdf

 

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich

 

Przypominamy, że w konkursie mogą wziąć udział osoby, które uprzednio zgłosiły zadania badawcze na 2012 i na 2013 rok.

Termin składania wniosków: 7 listopada 2012 r.

 

Konkurs rozstrzygnięty

 


 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2018, godz. 20:42 - Marta Ordon