15 czerwca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom II edycji Konkursu na tłumaczenie eseju ukraińskiego i rosyjskiego „Przez Okular Przekładu".

 

Jury Konkursu w składzie:

dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL,

dr Marcin Cybulski,

dr Andrij Saweneć

postanowiło przyznać dyplomy i nagrody rzeczowe:

- w kategorii „Tłumaczenie z języka ukraińskiego”:

I miejsce: Tomaszowi Drozdzińskiemu, studentowi Uniwersytetu Gdańskiego,

II miejsce: Katarzynie Gach, studentce Uniwersytetu Jagiellońskiego,

III miejsce: Małgorzacie Korzec, studentce Uniwersytetu Gdańskiego;

- w kategorii „Tłumaczenie z języka rosyjskiego”:

I miejsce: Tomaszowi Drozdzińskiemu, studentowi Uniwersytetu Gdańskiego,

II miejsce: Ewelinie Parafińskiej, studentce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

III miejsce: Natalii Wrzosek, studentce Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 

Organizatorzy Konkursu dziękują uczestnikom Konkursu, a także Samorządowi Uczelnianemu Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydziałowi Kultury Urzędu Miasta Lublin oraz Warsztatom Kultury w Lublinie.

 

Laureaci i Jurorzy Konkursu

Na zdjęciu od lewej: Katarzyna Gach, dr Andrij Saweneć, Ewelina Parafińska, Natalia Wrzosek, dr Marcin Cybulski, dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, Tomasz Drozdziński.

Autor zdjęcia: Klaudia Gola.

Autor: Andrij Saweneć
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2018, godz. 23:42 - Andrij Saweneć