Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło nabór wniosków do Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013.

 

Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację projektów o charakterze transgranicznym, które będą odpowiadać jednemu z poniższych działań:

Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego
     Działanie 1.1. Lepsze warunki dla przedsiębiorczości
     Działanie 1.2. Rozwój turystyki
     Działanie 1.3. Poprawa dostępności regionu


Priorytet 2. Poprawa jakości życia

     Działanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym
     Działanie 2.2. Sprawne i bezpieczne granice


Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych

     Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej

 

Możliwe jest złożenie przez daną instytucję kilku wniosków projektowych, lecz maksymalnie trzy mogą uzyskać dofinansowanie.

 

Szczegóły na stronie:

http://www.pl-by-ua.eu/pl

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2012, godz. 08:36 - Beata Kaczan