Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jako Wspólna Instytucja Zarządzająca Programem, ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów parasolowych o charakterze transgranicznym, które będą odpowiadać następującemu działaniu:
Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych
Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych

 

Więcej na stronie:

www.pl-by-ua.eu/pl,news,82

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 12:56 - Beata Kaczan