19 grudnia 2014 r. w obecności przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie odbyły się komisyjne oględziny dwóch mocno zniszczonych barokowych obrazów ołtarzowych z kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Sernikach. Wycofane z kultu w okresie międzywojennym, stanowiących obecnie własność KUL. Płótna rozwinięte zostały po raz pierwszy od wielu lat. Działania miały na celu ustalenie zakresu badań sondażowych, koniecznych do przygotowania szczegółowego programu konserwatorsko-restauratorskiego. Wstępne rozeznanie daje nadzieję, że pod grubą warstwą nieumiejętnie położonych przemalowań znajduje się wysokiej klasy dzieło doby baroku.

O wynikach badań będziemy informować na bieżąco!

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2015, godz. 14:53 - Ireneusz Marciszuk