dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji
nad rozprawą doktorską.

 

W dniu 27 września 2018 r. o godzinie 13.00 w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską:

 

Autor:
Ks. mgr Paweł Rogalski

 

Tytuł pracy:
Heterodoksyjne tło stosunków między władzą świecką
a Kościołem Katolickim na zachodzie Europy od XI do XVI wieku

 

Promotor:
Ks. prof. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL

 

Recenzenci:
Ks. dr hab. Leszek Wilczyński, UAM Poznań
Ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW Warszawa

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2018, godz. 14:19 - Ewa Zięba