dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji
nad rozprawą doktorską.

 

W dniu 21 czerwca 2018 r. o godzinie 11.00 w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską:

Autor:
Ks. mgr Łukasz Kazimierz Nycz

Tytuł pracy:
Katechizacja w Archidiecezji Przemyskiej w latach 1990-2015. Studium katechetyczne

Promotor:
Ks. prof. dr hab. Marian Zając

Recenzenci:
Ks. bp dr hab. Wojciech Osial, UKSW Warszawa
Ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak, UO Opole

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2018, godz. 08:39 - Ewa Zięba