dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji
nad rozprawą doktorską.

 

W dniu 29 maja 2018 r. o godzinie 11.00 w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską:


Autor:
Ks. mgr Francis Nnamdi Nonyelu

Tytuł pracy:
God and an Unfinished Universe. John Haught`s Theology of Nature

Promotor:
Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL

Recenzenci:
Ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK Toruń
Ks. dr hab. Damian Wąsek, UPJPII Kraków

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL

 

Lublin, dnia 15 maja 2018 r.

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2018, godz. 13:56 - Ewa Zięba