dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską.

 

W dniu 22 maja 2018 r. o godzinie 11.00 w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską:

 

Autor:
P. mgr Agnieszka Teresa Szajda


Tytuł pracy:
Kompetencje medialne nauczycieli religii w Archidiecezji Lubelskiej w świetle dokumentów Kościoła i badań własnych. Studium z edukacji medialnej


Promotor:
Ks. dr hab. Jarosław Woźniak


Recenzenci:
Ks. dr hab. Kazimierz Skoczylas, UMK Toruń
P. dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW Warszawa

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2018, godz. 13:16 - Ewa Zięba