dr

Dziekan i Rada Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

podają do wiadomości termin publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską.

 

W dniu 27 września 2018 r. o godzinie 15.00 w sali C-1031 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską:

 

Autor:
Ks. mgr Piotr Brodziak

 

Tytuł pracy:
Recepcja posoborowej mariologii w wybranych podręcznikach do nauczania religii. Studium katechetyczne

 

Promotor:
Ks. prof. dr hab. Marian Zając

 

Recenzenci:
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś, UPJPII Kraków
Ks. dr hab. Rafał Bednarczyk, UKSW Warszawa

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej KUL

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2018, godz. 14:46 - Ewa Zięba