Vergos_Group_-_Saint_Augustine_Disputing_with_the_Heretics_-_Google_Art_Project    

 

 

     Po raz kolejny Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II i Sekcja Patrystyczna przy Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski organizują międzynarodową konferencję patrystyczną. W roku 2016 jej tematem będzie: Ojcowie Kościola w polemice z herezjami. Konferencja będzie miała miejsce w dniach 17-19 maja 2016 roku w Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II w Lublinie.

 

     Historię rozwoju doktryny chrześcijańskiej w epoce patrystycznej można określić jako dzieje kształtowania się nauki ortodoksyjnej w ciągłej dyskusji z poglądami heterodoksyjnymi. Celem konferencji jest przyjrzenie się, w jaki sposób myśl herezjarchów wczesnochrześcijańskich wpłynęła nie tylko na wykrystalizowanie się i doprecyzowanie ortodoksyjnej doktryny chrześcijańskiej, ale także jak kształtowała sposób teologicznej argumentacji oraz rozumienie najważniejszych kwestii dogmatycznych i moralnych przez różnych Ojców Kościoła. Od prelegentów – badaczy antyku chrześcijańskiego – oczekujemy możliwie najszerszego spojrzenia na zjawisko polemiki z herezjami w literaturze wczesnochrześcijańskiej i poruszenia takich kwestii, jak: relacja między pojęciami „herezja” i „schizma” w starożytności chrześcijańskiej; geneza ruchów heretyckich; konserwatyzm i innowacyjność w doktrynach heretyków; ocena wiarygodności opisów różnych herezji w pismach Ojców Kościoła; wpływ myśli filozoficznej na kształtowanie się poglądów heretyków i polemizujących z nimi teologów ortodoksyjnych; obecność ukrytej polemiki antyheretyckiej w dziełach Ojców nie będących z założenia pismami skierowanymi przeciw konkretnym heretykom; inspiracje pewnymi rozwiązaniami proponowanymi przez heretyków w teologii patrystycznej.

 

    Tytuł wystąpienia oraz abstrakt (maks. 300 słów) wraz z danymi prelegenta należy przesłać do Komitetu Organizacyjnego Konferencji na adres: ks. Marcin Wysocki, Wydział Teologii, Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska lub patristic@kul.pl do dnia 31 października 2015 r. Decyzja Komitetu Organizacyjnego o przyjęciu propozycji wystąpień zostanie zakomunikowana nie później niż do 30 listopada 2015.

 

   Więcej informacji na temat opłaty konferencyjnej, zakwaterowania, programu konferencji, jak i innych informacji dotyczących Konferencji można będzie znaleźć na stronie www.kul.pl/patristic, jak również na profilu Facebookowym: International Patristic Conference - KUL Lublin, Poland.

 

English

 

Autor: Marcin Wysocki
Ostatnia aktualizacja: 18.08.2015, godz. 20:05 - Marcin Wysocki