Bardzo proszę o pomoc w wyjaśnieniu problemów ze słówkiem „około”. Wiem że łączy się z dopełniaczem, ale spotkałam się ostatnio z zapisem, który kompletnie mnie zdezorientował:

...oddaloną o około piętnastu sekund...

...znajduje się o około dwudziestu stopni od...

...leży o około stu milionów lat świetlnych od Ziemi

Czy w takim kontekście „o” jest poprawne? „o około piętnastu” brzmi dziwnie... Czy jeśli „o około”, to piętnaście sekund?, np. o około piętnaście sekund więcej..., kilometrów więcej...

 

 

Rzeczywiście, około to przyimek łączący się z rzeczownikiem (lub innym wyrazem w jego funkcji) w dopełniaczu i tworzy przybliżone określenie miary, czasu, objętości itp. Niepoprawne jest łączenie około z formami mianownikowymi, np. Wyjazd potrwa około trzy tygodnie (powinno być: Wyjazd potrwa około trzech tygodni). Jeśli chodzi o podane przykłady, to mamy w nich do czynienia z  sytuacją,  gdy  wyrażenie z przyimkiem około zostało poprzedzone innym przyimkiem, który wymaga połączenia z wyrazem w przypadku innym niż dopełniacz, stąd Pani dezorientacja. Takie konstrukcje uważa się za niepoprawne. Proponowana w tym wypadku modyfikacja to zastąpienie przyimka około synonimicznymi określeniami typu prawie, mniej więcej, np.: Za około pięć minut -  poprawnie: Mniej więcej za pięć minut; Wyjechał przed około godziną - poprawnie: Wyjechał mniej więcej przed godziną.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2010, godz. 10:15 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn