Oleg Gorbaniuk

 

Oleg Gorbaniuk

 

Associate Professor

Department of General Psychology

John Paul II Catholic University of Lublin, Poland.

 

PhD in Economics (2000)

PhD in Psychology (2001)

Habilitation in Psychology (2012)

 


 

Office: C-406, Department of General Psychology, Al. Raclawickie 14, 20-950 Lublin, Poland
Phone: +48 81 4453406
e-mail: oleg.gorbaniuk@gmail.com

 


 

GENERAL RESEARCH INTERESTS

 • social psychology
 • quantitative methods of data analysis
 • methodology of marketing research
 • consumer behavior
 • political marketing

 

CURRENT RESEARCH INTERESTS

 • psycho-lexical studies
 • social perception
 • image of brands, corporations, politicians, political parties, and countries

 

RECENT PUBLICATIONS

 

2018

 • Gorbaniuk, O., Żaliński, A. (2019, in print). Attribution Asymmetry in Perception of Companies’ Successes and Failures. Contemporary Economics.
 • Ivanova, A., Gorbaniuk, O., Blėkaitytė, D., Dovydaitytė, E., Čepulienė, A.A., Mastauskaitė, G., Ramanauskas, R., Jurgelytė, U. Slapšinskaitė, R. (2018). Do adjectives exhaust the personality lexicon? A psycholexical study of the Lithuanian language. Current Issues in Personality Psychology. DOI: doi.org/10.5114/cipp.2018.73987
 • Gorbaniuk, O., Mirowich, A., Leoszko, W., Gorbaniuk, J., Kordon, A., Świderska, M., Kuts, O., Korczak, A. (2018). A Psycholexical Classification of Ukrainian Descriptors of Individual Differences. Current Problems of Psychiatry, 19(2), 1-8. DOI:10.2478/cpp-2018-0007

 

2017

2016

 • Glińska, E., Gorbaniuk, O. (2016). Restrictions on the use of the Aaker model in the measurement of city brand personality: The sender’s perspective. Place Branding and Public Diplomacy, 1–13. DOI:10.1057/pb.2015.20
 • Gorbaniuk, O., Kapinos, A., Chodara, M., Chochoł, P., Kazanowski, K., Kliszcz, T., Mroczek, K., Kot, P., Kolańska, M. (2016). Need-Appeals, Benefit-Appeals, and Brand User-Trait-Appeals in Television Advertising: A Content Analysis of Commercials. Annals of Psychology, 19(4), 827-839.

 • Gorbaniuk, O., Kolańska, M. (2016). Self-concept congruity in the light of the theory, research methodology and applied research: key issues and perspectives. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 4(16), 20-27.

 

2015

2014

 • Gorbaniuk, O., Maciejewska, A., Kisiel, A., Kolańska, M., Filipowska, J. (2014). Systematyzacja i pomiar postrzeganych zmian w obrazie siebie konsumentów pod wpływem korzystania z marek usług. Management and Business Administration. Central Europe, 23, 1 (125). DOI: 10.7206/mba.ce.2084-3356.68
 • Gorbaniuk, O., Kolańska, M., Ryżak, D., Sabat, J., Nitkiewicz, H., Kędziorek, D., Kleniewska, J. (2014). Skale do pomiaru zmian w obrazie siebie pod wpływem zakupu marek produktów. Marketing i Rynek, 9. 
 • Budzińska, A., Gorbaniuk, O., Kolańska, M. (2014). Taksonomia postrzeganych korzyści z tytułu użytkowania preferowanych marek produktów z perspektywy celów realizowanych przez konsumentów. Psychologia Ekonomiczna, 5(1), 40-63.

2013

 

 

ALL BOOKS AND ARTICLES 

clickhere