Celem ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej jest upowszechnianie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy na temat historii i współczesności Unii Europejskiej oraz kształtowanie postaw szacunku dla dziedzictwa historycznego i kulturowego Europy. Inicjatywa zorganizowania Olimpiady zrodziła się w Instytucie Europeistyki na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Na tych stronach można zobaczyć aktualne infomacje dotyczące: regulaminu, terminarza i programu zawodów.

I Edycja Olimpiady odbyła się roku szkolnym 2010/2011 pod hasłem "Unia Europejska po reformach Traktatu z Lizbony". Udział w niej wzięło 795 uczniów, wyłoniono 10 laureatów. Jej etap finałowy odbył się w dniu 15 kwietnia 2011 r. w Lublinie (zob. wyniki i listę laureatów)

II Edycja zorganizowana w roku szkolnym 2011/2012 przebiegała pod hasłem: "Polska Prezydencja w Unii Europejskiej". Udział wzięło 1146 uczniów, wyłoniono 6 laureatów. Jej etap finałowy odbył się w dniu 13 kwietnia 2012 r. w Lublinie (zob. wyniki i listę laureatów)

III Edycja Olimpiady w roku szkolnym 2012/2013, przebiegła pod hasłem "Swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej". Udział w niej wzięło 2040 uczniów, wyłoniono 6 laureatów. Etap centralny zawodów odbył się w Lublinie 26 kwietnia 2013 r. (zob. galerię zdjęć z finału i relację filmową).

 

Uprawnienia laureatów Olimpiady są honorowane przy naborze na studia na wielu uczelniach w kraju. Olimpiada jest realizowana w ramach grantu „Olimpiada wiedzy o integracji europejskiej” (nr wniosku 4355) Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013”.

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2013, godz. 03:21 - Marta Ordon