1. Pamięć Zagłady w polsko- i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego i trzeciego pokolenia post-Szoa - Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung; project partner: Kulturwissenschaftliche Fakultät der Europa - Universität Viadrina (Germany)
  2. Digitalizacja zbiorów kartograficznych Instytutu i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie - Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. Kancelaria Senatu RP; project leader: Fundacja Rozwoju KUL (Lublin, Poland), project partners: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, The Polish Institute and Sikorski Museum in London (UK)
  3. Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą - O Polsce, po polsku, wśród Polaków, warsztaty metodyczne KUL dla nauczycieli - The Ministry of National Education (Warsaw, Poland)
  4. Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji - The Ministry of Justice (Warsaw, Poland)
  5. Improving mutual recognitions of European arrest warrants for the purpose of executing in absentia judgments (InAbsentiEAW) - European Commission Justice Programme; project leader: UNIVERSITEIT MAASTRICHT (Netherlands), project partners: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Rechtbank Amsterdam (Netherlands), De Federale Overheidsdienst Justitie – Le Service Public Federal Justice (Belgium), The Court of Appeal of Ireland (Ireland), Metropolitan Tribunal (Hungary), Ministerul Justitiei (Romania) (signing grant agreement in progress)

 

 

logo_dpws_cmyk_300dpilogo_mszmenmsaction-grants-2017jpg