Opłata za kształcenie na drugim lub kolejnym kierunku studiów stacjonarnych oraz opłata zapunkt ECTS w przypadku zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS, o którym mowa w art. 170a ust. 2 Ustawy  :

 

 

Kierunek studiów

Opłata za 1 punkt ECTS (w zł)

Opłata za semestr (w zł)

 

Wydział Teologii

Mediteranistyka (stacjonarne I stopnia)

60

1800

Mediteranistyka (stacjonarne II stopnia)

60

1800

Muzykologia (stacjonarne I stopnia)

75

2250

Muzykologia (stacjonarne II stopnia)

75

2250

Nauki o rodzinie (stacjonarne I stopnia)

55

1650

Nauki o rodzinie (stacjonarne II stopnia)

55

1650

Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)

55

1650

Religioznawstwo (stacjonarne I stopnia)

50

1500

Teologia (stacjonarne jednolite magisterskie)

50

1500

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Administracja (stacjonarne I stopnia)

65

1950

Administracja (stacjonarne II stopnia)

65

1950

Europeistyka (stacjonarne I stopnia)

50

1500

Europeistyka (stacjonarne II stopnia)

50

1500

Prawo kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)

50

1500

Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)

65

1950

 

Wydział Filozofii

Filozofia (stacjonarne I stopnia)

50

1500

Filozofia (stacjonarne II stopnia)

50

1500

Kulturoznawstwo (stacjonarne I stopnia)

50

1500

Kulturoznawstwo (stacjonarne II stopnia)

50

1500

Naukoznawstwo (stacjonarne I stopnia)

50

1500

Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody (stacjonarne I stopnia)

60

1800

Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody (stacjonarne II stopnia)

60

1800

Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)

55

1650

Retoryka stosowana (stacjonarne II stopnia)

55

1650

 

Wydział Nauk Humanistycznych

Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)

60

1800

Filologia - sinologia (stacjonarne I stopnia)

70

2100

Filologia angielska (stacjonarne I stopnia)

80

2400

Filologia angielska (stacjonarne II stopnia)

80

2400

Filologia germańska (stacjonarne I stopnia)

60

1800

Filologia germańska (stacjonarne II stopnia)

60

1800

Filologia klasyczna (stacjonarne I stopnia)

50

1500

Filologia klasyczna (stacjonarne II stopnia)

50

1500

Filologia niderlandzka (stacjonarne I stopnia)

70

2100

Filologia niderlandzka (stacjonarne II stopnia)

70

2100

Filologia romańska (stacjonarne I stopnia)

60

1800

Filologia romańska (stacjonarne II stopnia)

60

1800

Filologia słowiańska (stacjonarne I stopnia)

50

1500

Filologia słowiańska (stacjonarne II stopnia)

50

1500

Filologia polska (stacjonarne I stopnia)

50

1500

Filologia polska (stacjonarne II stopnia)

50

1500

Historia (stacjonarne I stopnia)

50

1500

Historia (stacjonarne II stopnia)

50

1500

Historia sztuki (stacjonarne I stopnia)

55

1650

Historia sztuki (stacjonarne II stopnia)

55

1650

Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)

55

1650

Wiedza o teatrze (stacjonarne I stopnia)

55

1650

Teksty kultury i animacja sieci (stacjonarne I stopnia)

55

1650

 

Wydział Nauk Społecznych

Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)

60

1800

Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne II stopnia)

60

1800

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)

65

1950

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)

65

1950

Ekonomia (stacjonarne I stopnia)

65

1950

Ekonomia (stacjonarne II stopnia)

65

1950

Pedagogika (stacjonarne I stopnia)

60

1800

Pedagogika (stacjonarne II stopnia)

60

1800

Politologia (stacjonarne I stopnia)

60

1800

Politologia (stacjonarne II stopnia)

60

1800

Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)

75

2250

Socjologia (stacjonarne I stopnia)

60

1800

Socjologia (stacjonarne II stopnia)

60

1800

Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

65

1950

 

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)

70

2100

Architektura Krajobrazu (stacjonarne II stopnia)

70

2100

Gospodarka przestrzenna (stacjonarne I stopnia)

60

1800

Informatyka (stacjonarne I stopnia)

60

1800

Informatyka (stacjonarne II stopnia)

60

1800

Matematyka (stacjonarne I stopnia)

60

1800

Matematyka (stacjonarne II stopnia)

60

1800

 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku

Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)

80

2400

Biotechnologia (stacjonarne II stopnia)

80

2400

Ochrona środowiska (stacjonarne I stopnia)

70

2100

Ochrona środowiska (stacjonarne II stopnia)

70

2100

 

Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim

Archeologia (stacjonarne I stopnia)

50

1500

Ekonomia (stacjonarne I stopnia)

65

1950

Etnologia (stacjonarne I stopnia)

50

1500

Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)

65

1950

Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)

65

1950

Stosunki międzynarodowe (stacjonarne II stopnia)

65

1950

 

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)

70

2100

Pedagogika (stacjonarne I stopnia)

60

1800

Pedagogika (stacjonarne II stopnia)

60

1800

Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)

55

1650

Socjologia (stacjonarne I stopnia)

55

1650

Socjologia (stacjonarne II stopnia)

55

1650

 

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli

Edukacja techniczno-informatyczna (stacjonarne I stopnia) – 7 semestralne

70

2100

Ekonomia (stacjonarne I stopnia)

65

1950

Ekonomia (stacjonarne II stopnia)

65

1950

Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)

65

1950

 

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych

MiSHuS (stacjonarne I stopnia)

zgodnie z opłatami na poszczególnych kierunkach sfederowanych w Kolegium MISHuS

opłata równa wysokości opłaty za najdroższy kierunek studiów sfederowanych w Kolegium MISHuS

MiSHuS (stacjonarne II stopnia)

 

 

Opłata za kształcenie na drugim lub kolejnym kierunku studiów stacjonarnych, zostaje obniżona zgodnie z poniższą tabelą, w przypadku kiedy student pierwszy kierunek studiów stacjonarnych odbywa w KUL.

 

Opłata za semestr

(w zł)

Opłata za semestr

po obniżeniu

(w zł)

1500

1400

1650

1550

1800

1700

1950

1850

2100

1950

2250

2100

2400

2250

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2013, godz. 12:35 - Anna Czernecka