Wysokość opłaty rekrutacyjnej, wnoszonej przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jeden kierunek studiów, studia podyplomowe lub kursy:

 

  • 80 zł – studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie
  • 50 zł – studia podyplomowe
  • 30 zł – kursy

 

Kandydaci zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rekrutacyjnej:

 

  • kandydaci z maturą międzynarodową (International Baccalaureate), o ile są zwolnieni z całości postępowania kwalifikacyjnego
  • laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego wymienionych w Uchwale Senatu KUL z dn. 14.12.2017 r.

 

Druk wpłaty wraz z indywidualnym numerem rachunku bankowego znajduje się na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym e-Rekrut w zakładce Opłata rekrutacyjna.

Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niż obowiązują obywateli RP opłatę rekrutacyjną wnoszą na rachunek bankowy KUL :
Beneficjent: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWLA II
AL. RACLAWICKIE 14, 20-950 LUBLIN, POLAND
Nazwa banku: BANK PEKAO SA, III O/LUBLIN
Adres banku: KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 64, 20-925 LUBLIN, POLAND
Numer rachunku: 58 1240 5497 1111 0010 7319 1758 (PLN)
IBAN: PL 58 1240 5497 1111 0010 7319 1758 (PLN)
Bic/Swift: PKOPPLPW

 

 

---

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2018, godz. 14:46 - Grzegorz Tutak