Opłata z tytułu Preinkubacji dla pionu, którego właścicielem jest jedna osoba wynosi 250 zł netto.
Każdy dodatkowy współwłaściciel to kolejne 50 zł.
 
 
TYTUŁEM KWOTA NETTO
Miesięczna opłata za preinkubację 250zł
Opłata dodatkowa za każdą kolejną osobę 50zł
Miesięczna opłata za zawieszenie 50zł
Kary za przewinienia od 50 do 150zł

Opłata dodatkowa na rzecz działu

finansowo-księgowego za dodatkowe

dokumenty

od 50 do 300zł
 
Jeżeli beneficjent posiada środki na subkoncie w BreBanku, wynikające z uzyskanych przychodów, to wówczas Beneficjent płaci kwotę NETTO Preinkubacji. Wynika to z tego, że przelew generowany jest wewnątrz jednego konta (konto beneficjenta jest subkontem AIP)
 
250 zł – jeden właściciel
300 zł – dwóch właścicieli (250 + 50)
350 zł – trzech właścicieli (250 + 50 + 50)
50 zł – opłata miesięczna za zawieszenie działalności
 
Natomiast, jeżeli beneficjent nie posiada środków w BreBanku, to należy przelew wykonać z konta prywatnego bądź też poprzez usługę poczty. Wówczas opłata Preinkubacji powiększona jest o podatek VAT 23%. Beneficjent płaci kwotę BRUTTO
 
307,50 zł – jeden właściciel (250*23% )
369 zł – dwóch właścicieli (250 + 50)*23%
430,50 zł - trzech właścicieli (250 + 50 + 50)*23%
61,50 zł – opłata miesięczna za zawieszenie działalności (50*23%)
 

Autor: Łukasz Ilczuk
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2011, godz. 00:21 - Łukasz Ilczuk